PATHFINDER

Zeefdruk op karton, elastiek koord, papierpulp, bijenwas

2020

PATHFINDER bestaat uit tien gezeefdrukte kaarten met wandelinstructies. De teksten op de kaarten zijn op verschillende manieren – al vragend of uitnodigend – gericht op de zintuigen van de wandelaar. De instructies zetten aan tot een korte handeling of denkbeweging, die de zintuigen kunnen prikkelen en het lichaam in beweging kan brengen – de teksten vormen routes door het park – bieden nieuwe mogelijkheden voor relaties en verbanden tussen de bezoeker en haar omgeving. De teksten fungeren als poëtische voorstellen voor uiteenlopende scenario’s die tot uitvoering kunnen worden gebracht. Ze nodigen de deelnemer uit tot handelen: denken, spreken, anticiperen, verstrengelen, verstaan. Door net anders te wandelen kunnen automatismen worden onderzocht en andere mogelijkheden worden verkend. De teksten en wandelingen ‘ontfilteren’ ons waarnemen en breiden het uit met andere manieren van zijn en waarnemen.

PATHFINDER gaat over het sensitief waarnemen en ervaren – en over het plezier van het ontdekken. De teksten komen voort uit een wederzijdse relatie tussen tekst, lichaam en plek. Hernieuwde interesse voor haar Indische familiegeschiedenis heeft Isolde opnieuw doen nadenken over de verhouding tussen lichaam en plaats, en uit hoe taal ons waarnemen medieert.

Dank aan: Marlies van Hak (tekstredactie), Jonathan Beaton (vertaling), Wouter Engelbart (support), Plaatsmaken (zeefdruk), Zone2Source (curator) & Mondriaanfonds.