PATHFINDER

Zeefdruk op karton, elastiek koord, papierpulp, bijenwas

2020

PATHFINDER bestaat uit tien gezeefdrukte kaarten met wandelinstructies. De teksten op de kaarten richten op verschillende manieren – al vragend of uitnodigend instruerend – de zintuigen van de wandelaar. De instructies zetten aan tot een korte handeling of denkbeweging, die de zintuigen activeert en lichaam en geest in beweging brengt. De wandelingen die hieruit voortkomen bieden nieuwe mogelijkheden voor relaties en verbanden tussen de bezoeker en haar omgeving. De eenvoudige aanwijzingen fungeren als poëtische voorstellen voor alternatieve scenario’s die tot uitvoering kunnen worden gebracht. Ze nodigen de deelnemer uit tot handelen: activeren, anticiperen, verstrengelen, verstaan. Door net anders te wandelen worden automatismen onderzocht en alternatieve mogelijkheden verkend. De wandelingen ‘ontfilteren’ het kijken en breiden het uit met andere manieren van waarnemen.

PATHFINDER gaat over het sensitief waarnemen en ervaren van alternatieven voor vanzelfsprekende uitgangsposities – en over het plezier van de ontdekking. De wandelinstructies zijn geïnspireerd op een wederzijdse relatie tussen tekst en plek. Hernieuwde interesse voor haar Indische familiegeschiedenis heeft Isolde opnieuw doen nadenken over de verhouding tussen lichaam en plek en de invloed van taal op de waarneming.

Dank aan: Marlies van Hak (tekstredactie), Jonathan Beaton (vertaling), Wouter Engelbart (support), Plaatsmaken (zeefdruk), Zone2Source (curator) & Mondriaanfonds.