Tijdens het lopen is de fysieke relatie tussen ons lichaam en onze omgeving constant in verandering. Dit voorziet ons van telkens wisselende perspectieven. Terwijl dit vooral onbewust gebeurt, probeert Isolde Venrooy deze ervaring actief te beïnvloeden, met als doel vanzelfsprekendheden te bevragen. In haar artistieke praktijk zoekt Isolde naar manieren om sporen te vinden van de onderliggende structuren die onze waarneembare omgeving vormen. Door je houding, of de relatie die jouw zintuigen hebben tot de omgeving te veranderen, lukt het Isolde om een esthetische ervaring te creëren die wordt ontdekt en uitgevoerd door de mensen die zij betrekt in haar werk.

Isolde organiseert bijvoorbeeld wandelingen samen met deelnemers, coauteurs, vrienden en voorbijgangers. Door middel van geschreven instructies of fysieke hulpmiddelen die zintuigen beïnvloeden, transformeert een alledaagse wandeling in een activiteit die je meer bewust maakt van de manier waarop je de omgeving ervaart en je relatie tot de omgeving. Thema’s binnen Isolde’s werk beperken zich echter niet tot het ervaren van landschappen. Met werken zoals I SUPPORT YOU – YOU SUPPORT ME, nodigt Isolde mensen uit om de onderlinge relatie tot elkaar te ontdekken door middel van het geven van geschenken.

Hoewel Isolde’s werk thema’s zoals de beweging van het lichaam en sociale relaties raakt is haar werk niet volledig conceptueel. Bijvoorbeeld, ondanks dat haar werk TRACK deelnemers uitnodigt om een route door Arnhem te lopen, draait het werk om de materialiteit van meerdere gele keramische objecten die de wandelaars onderweg tegenkomen. Sommigen van deze objecten bevatten een tekst die de wandelaars uitnodigt om bepaalde acties uit te voeren die resulteren in een alternatieve waarneming van de omgeving. Zodoende vormen de keramische objecten de materiële kern van het werk, maar zijn ze niet de enige focus binnen de ervaring.

Hetzelfde geldt voor het werk OBSERVER waarin een fysiek object – een rond kleed met kleine gaten erin – de wijze waarop de omgeving wordt waargenomen beïnvloed. Het werk kan op verschillende manieren worden ervaren. We kunnen op onze buik op het kleed liggen, door de gaten kijken, en zo een klein geïsoleerd gedeelte van het landschap waarnemen. Daarna draaien we ons om, liggen we op onze rug, en aanschouwen we de onmetelijkheid van de lucht. Of we lopen langs het enorme gele kleed met ontspannende mensen erop en aanschouwen het esthetisch karakter van het object in relatie tot de omgeving. En dus ligt de focus in beide gevallen nooit enkel op het ontworpen, materiële aspect van het werk, maar gaat het om hoe deze materialiteit in verband wordt gebracht met mensen en hun omgeving.

Sinds vroeg in Isolde’s artistieke carrière hebben de concepten identiteit, (on)zichtbaarheid en landschap een belangrijke rol gespeeld. Door middel van haar kunst worden we aangemoedigd om de omgeving te verkennen, wat niet alleen leidt tot de ontdekking van voorheen onopgemerkte aspecten van het landschap, maar ook inzicht biedt in hoe we onze identiteit waarnemen. Het idee dat de identiteit van personen bepaald hoe zij de wereld ervaren, zowel fysiek als mentaal, is geworteld in Isolde’s persoonlijke leven en speelt een voortdurende rol in haar artistieke projecten.

Zodoende gaat een kunstwerk van Isolde nooit enkel over identiteit of omgeving, maar is het altijd een combinatie van beiden aangezien deze twee intrinsiek met elkaar verbonden zijn. Ondanks dat we nooit in staat zullen zijn om volledig grip te krijgen op hoe we onszelf identificeren, staat het bewust waarnemen van onze omgeving ons toe om glimpen op te vangen van wie we zijn. En andersom kan een bewustzijn van bepaalde aspecten van onze identiteit de wijze waarop we de wereld waarnemen beïnvloeden. Als gevolg worden de structuren die wij waarnemen als onveranderlijk – als resultaat van de normatieve manier waarop we door de wereld bewegen – bevraagd door middel van onze deelname aan Isolde’s werk.

Koen van Zwol, Amsterdam, februari 2022

CONTACT

info@isoldevenrooy.com

 

CURRICULUM VITAE

 

COLOFON

Grafisch ontwerp: Remco van Bladel
Website: Studio RGB
Fotografie: Jan AdriaansAntje Peters, Peter Cox
Tekst editing: Marlies Van Hak
Vertaling: Jonathan Beaton