Mijn beeldende kunstpraktijk bestaat uit objecten, interventies en wandelingen en is geworteld in ecologisch denken en maken. Samen met deelnemers, co-auteurs, vrienden en voorbijgangers experimenteer ik met vormen van samenwerken, verkennen, geven en ontvangen. Via performatieve wandelingen onderzoek ik sociale relaties die (on)zichtbaar onze leefwereld bepalen. Door net anders te wandelen kunnen automatismen worden bevraagd. De kijkgereedschappen die ik ontwikkel fungeren daarbij als verlengstukken van de waarneming en de zintuigen – in het continue verkennen van de ruimte rondom.

Op een kritische, maar ook speelse wijze stelt mijn werk de verhouding tussen de mens en andere entiteiten, zoals planten en schimmels, aan de orde. Schilderijen, installaties en wandelingen nodigen uit tot actief zintuiglijk ervaren, gedeelde reflectie en het aftasten van alternatieve mogelijkheden. Dat geldt ook voor de publieke programma’s en publicaties die ik ontwikkel. Ontmoetingen, uitwisselingen en handelingen worden onderdeel van het langlopend, duurzaam en collectief proces waarop mijn praktijk is gebouwd.

Mijn werk is tentoongesteld bij onder andere TENT in Rotterdam (NL), IKOB Museum für Zeitgenössische Kunst Eupen (BE) en Kunsthaus NRW (DE). Mijn artistieke praktijk wordt ondersteund door het Mondriaan Fonds en groeit via residenties, bijvoorbeeld bij het Europees Keramisch Werk Centrum, Drawing Centre Diepenheim en Greylight Projects.