Kunstinterventies in een wadi landschap

2023-2024

In opdracht van de gemeente Nijmegen ontwikkel ik een serie kunstinterventies in een openbaar wadi-landschap. De kunstinterventies zijn gebaseerd op ideeën uit mijn solotentoonstelling ·r·e·s·p·o·n·g·e· (De Fabriek Eindhoven, 2022), maar dan in een context van de publieke ruimte – en in samenwerking met onder andere De Urbanisten, bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur, gevestigd in Rotterdam. Voor deze interventies heb ik het hele gebied tot spons verklaard, inclusief de mensen die in de ruimte wonen en er gebruik van maken; de spons als metafoor helpt ons onze relatie met water te heroverwegen, wat ons gedrag kan veranderen in het licht van klimaatverandering.

Mijn eerste ontwerp – een rooster voor het regenwaterafvoersysteem – is goedgekeurd, geproduceerd en wordt momenteel geïnstalleerd in drie straten in de Hart van de Waalsprong, ten noorden van Nijmegen. Dit rooster is een opmaat naar verschillende artistieke interventies, allemaal geïnspireerd door sponsachtige wezens. Door hun poreusheid vertegenwoordigen sponzen processen van regenereren, filteren en vasthouden van water, maar ook het laten stromen van water. Sponzen inspireren ons om op vele manieren samen te leven met waterlichamen.

Ik ben dankbaar dat ik in 2023 en 2024 aan dit project mag meewerken en dat ik kan zien hoe mensen het concept van de spons omarmen. Bovendien vind ik het geweldig om te zien hoe de sponzen zich vermenigvuldigen.