·R·E·S·P·O·N·G·E·

2022

De tentoonstelling ·r·e·s·p·o·n·g·e· in De Fabriek Eindhoven toont de verwevenheid tussen mijn wandelperformances, mijn Indonesische familieverleden en artistieke werkmethoden die zijn geworteld in ecologisch denken en maken. ·r·e·s·p·o·n·g·e· verwijst naar mijn fascinatie voor sponsdieren en het sponsachtige in ons.

Ter voorbereiding op de tentoonstelling verplaatste ik mijn atelier naar buiten en bewerkte land ter grootte van het atelier met exact dezelfde afmetingen. Het bebouwen van de grond, het aandacht schenken aan de aarde en de verhouding tussen de mens en andere entiteiten ervaarde ik als een ecologische uitbreiding van haar en andere artistieke praktijk(en).

Deze tentoonstelling is het resultaat van een residency in De Fabriek. De residency en de tentoonstelling boden me tijd en ruimte om na te denken over de verbanden tussen mijn werken die ik in de loop der jaren heb gemaakt.

·r·e·s·p·o·n·g·e· hand-out
grafisch ontwerp: Peter van den Hoogen
essay: Marlies van Hak
vertaler: Jonathan Beaton
A platform to sponge Erik Benjamins

teksten:
biru, a walk without a score Roy Voragen
Het leven als spons in De Fabriek Frits Dycks
The blue carpet Zonnejard

movie:
residency De Fabriek Thijs van Gasteren

sound art:
·r·e·s·p·o·n·g·e· Herman van den Muijsenberg