TRAVELLER

2020

TRAVELLER is een zwart kubusvormig object met een ingebouwde mechaniek, waarmee papieren proppen worden gelanceerd. Het werk, dat soms in het landschap en soms in een galerie is geplaatst, katapulteert proppen die de beschouwer kan opvangen en openvouwen. De proppen bevatten instructies voor een korte handeling, die de zintuigen activeert en lichaam en geest in beweging brengen. Woorden worden hier letterlijk de lucht in geslingerd, zoals zinnen worden uitgesproken. Voorbeelden van instructies zijn: “HOUD EEN KEELKLANK TIEN SECONDEN AAN. LUISTER DAARNA NAAR DE RUIMTE.”; “LOOP ACHTERUIT TOTDAT JE DE PLEK WAAR JE NU BENT NIET MEER ZIET.”. De eenvoudige aanwijzingen fungeren als poëtische voorstellen voor alternatieve scenario’s die in het moment, na een druk op een rode knop, tot uitvoering worden gebracht. Ze nodigen de deelnemer uit tot handelen: activeren, anticiperen, vangen, verstaan.

Met speciale dank aan: Jos Scholtes