TRAVELLER

2020-2022

TRAVELLER is een object met een ingebouwde mechaniek, waarmee papieren proppen worden gelanceerd. Het werk, dat soms in het landschap en soms in een tentoonstellingsruimte is geplaatst, katapulteert proppen die de beschouwer kan opvangen en openvouwen. De proppen bevatten instructies voor een korte handeling, die de zintuigen activeert en lichaam en geest in beweging brengen. Woorden worden hier letterlijk de lucht in geslingerd, zoals zinnen worden uitgesproken. De eenvoudige aanwijzingen fungeren als poëtische voorstellen voor alternatieve scenario’s die, in het moment, tot uitvoering worden gebracht. Ze nodigen de deelnemer uit tot handelen: activeren, anticiperen, vangen, verstaan.

Met dank aan electro mechanisch ontwerpers: Jos Scholtes (eerste versie) & Jelle Andriesse (tweede versie)