BUZZING, DRONING, CLICKING, SWELLING

2021-2022

De stapel hout van BUZZING, DRONING, CLICKING, SWELLING is afkomstig van een omgezaagde es en een haagbeuk. De bomen moesten in 2021 plaatsmaken voor projectontwikkeling naast mijn atelier. Een hoogkraanmachinist heeft – in ruil voor broodjes – de bomen door de lucht getransporteerd naar de dieplader van houtzager Eva Westra, die de stammen verzaagde in haar buiten-houtwerkplaats in Deventer. Het hout heeft het afgelopen jaar liggen drogen in de ateliertuin en is vooralsnog behoed voor de biomassa-verbrandingsoven.